جولای 11, 2020
ساکشن بسته

ساکشن بسته چیست ؟

ساکشن بسته مقایسه تاثیر سیستم ساکشن بسته و باز : مقایسه تاثیر سیستم ساکشن بسته و باز تراشه بر پارامتر های همودینامیک و اکسیژن در بیماران […]