جولای 11, 2020
پمپ درد

پمپ درد و کاربرد آن چیست ؟

پمپ درد چیست وکاربرد آن درعمل سزارین شاید شما هم تجربه اعمال جراحی را داشته باشید و می دانید که استفاده از قرص های مسکن همیشه […]
جولای 11, 2020
تراکستومی

تراکستومی چیست ؟

زمانی  كه با جراحی و از طریق ایجاد سوراخی در گردن راهی میان نای و پوست برقرار شود ، تراکستومی انجام شده است. معمولا برای باز […]
جولای 11, 2020
ساکشن بسته

ساکشن بسته چیست ؟

ساکشن بسته مقایسه تاثیر سیستم ساکشن بسته و باز : مقایسه تاثیر سیستم ساکشن بسته و باز تراشه بر پارامتر های همودینامیک و اکسیژن در بیماران […]