ست ونتیلاتور


یک نوع کیت جراحی می باشد که جهت گاز رسانی به بیمارانی که می خواهند از بخش های مراقبت های ویژه به
واحد های سی تی اسکن و ام آر آی انتقال پیدا کنند مورد استفاده قرار می گیرد .