چشم انداز ما :

تبدیل شدن به بزرگترین شرکت تامین کننده از منظر واردات وتولید تجهیزات بیهوشی , تنفسی ، مراقبت های ویژه و کنترل درد ایران تا سال ۱۴۰۳ و ایفای نقش در تحقق سیاست های کلان بهداشت و درمان کشوربا ایجاد برترین برند بومی در حوزه های یاد شده .