پمپ شيمی درمانی

  • پمپ تزریق دارو الراستومتریک
  • مناسب تزریق داروهای شیمی درمانی جهت شیمی درمانی در خارج از مرکز درمانی
  • تنها پمپ اف دی ای دار در جهان
  • دارای سرعت های مختلف تزریق دارو جهت کیس های مختلف بیماران
  • دارای محافظت در برابر اشعه ماورا بنفش
  • ایجاد جریان یکپارچه تزریق بر حسب سرعت انتخابی
  • قابلیت حمل توسط بیمار