شركت جهش توليدكننده و صادر كننده انواع خشكبار،ميوه خشك و ادويه جات به كشورهاي آسيايي مي باشد.
در صورت درخواست به ما ايميل ارسال بفرماييد.