محصولات شرکت نانو گستر جهش


  • كاهش يافتن روزهاي بستري در بخش مراقبت های ویژه می باشد.
  • رتا ترچ ( ست تراکستومی ) : دارای قابلیت چزخشی ۳۶۰ درجه و دارای تکنولوژی قابل صحبت می باشد .
  • سیستم ویتالتک ( کلوز ساکشن سیستم )
  • داشتن قابليت چندكاره بودن به عنوان يك رابط
  • ارتقاء ایمنی در تماس با بيمار و دسترسي ايمن و آسان به ريه بيمار ونتيله
  • جلوگيري از ابتلا به بيماري از تماس با ونتيلاتور
  • جدانشدن لوله ونتيلاتور از بيمار در زمان ساكشن
  • توصيه شده توسط انجمن مراقبت هاي تنفسي آمريكا (AARC)
  • حفظ اكسيژن دهي و ونتيلاسيون در زمان ساكشن كردن