ماموریت ما:


ارائه تجهیزات پزشکی تخصصی حوزه مراقبت های ویزه،کنترل درد و شیمی درمانی، متناسب با علم روز جهانی در جهت اعتلای سطح کیفیت ارائه خدمات درمانی.

تغییر نگرش کادر درمان از بخش سنتی با ارایه کالاهای با تکنولوزی بالا جهت بهبود کیفیت درمان در حوزه های بیهوشی تنفسی و سرطان