دستگاه تزریق اتوماتیک سرم

Auto Clamp


دستگاه تزریق اتوماتیک سرم بطور کامل میزان محلول را بر مبنای تجویز پزشک بصورت اتوماتیک و ایمن ارائه میکند.

میزان قطراتی که از گیره میگذرد بصورت اتوماتیک  و پس از گذشتن از مقابل چشمی اندازه گیری می شود.

مقدار مورد نظر تزریق توسط کنترلی که در زیر اتاقک قطره قرار دارد، قابل تنظیم می باشد.

ARMS سیستم مدیریت تزریق از راه دور است.


ایده ها و مزایا


اصل کار سنسور مادون قرمز
 • چشمی الکترونیک
 • اندازه گیری قطره در خروجی و ورودی
 • سیستم MCU فاصله زمانی بین قطرات را تنظیم می کند
 • 1 قطره = ۰/۰۵ میلی لیتر
کنترل میزان جریان
 • اندازه گیری سرعت رد شدن قطرات جهت اطمینان از تجویز
 • کنترل کننده سرعت جریان مقدار تنظیم کننده تزریق را حفظ می کند
سیستم ایمنی
 • نشان دهنده ی battery low
 • نشان دهنده ی پایان تزریق
 • نشان دهنده ی قطع جریان تزریق
 • نشان دهنده ی مسدود شدن تزریق
 • نشان دهنده ی خطای سیستم

جهت سفارش محصول با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱-۴۴۰۰۸۲۵۵