بیهوشی قلب
ترنسدیوسر قلبی

نمونه گیری فوق العاده خون  بدون لخته، در محیطی بسته و قابل فلاش ایمنی
  • با برخورداری از محیطی بسته در تمام مدت، با پایین ترین میزان آلایندگی ویا حباب
  • حداقل فضای کور، جهت حصول اطمینان از فلاش با کمترین ریسک انسداد خون با مایع داخل سیستم در حین کار بطور دائم فلاش شده و در نتیجه باعث جلوگیری بیشتری از لخته شدن خون و یا تجمع آلایندگی می شود.
ادامه مطلب